Ga terug
Een ideaal vertrekpunt met de Securityscan Normenkader
Waar sta je op dit moment precies ten opzichte van het normenkader? Met deze uitgebreide scan brengen onze specialisten alles in kaart.
Terug naar Home

Gebruiksvoorwaarden Klasbord Ouderapp

Klasbord Ouderapp streeft naar een prettige en vooral een veilige omgeving voor de gebruikers. Om deze reden hebben we een aantal spelregels opgesteld. Deze beschrijven de voorwaarden voor het gebruik van Klasbord Ouderapp en zorgen ervoor dat het gebruik van Klasbord Ouderapp op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt. Ook biedt het Klasbord Ouderapp de mogelijkheid om direct in te grijpen bij misbruik.

1. Dienstverlening Klasbord Ouderapp

1. Klasbord Ouderapp is een social media tool die de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk en veilig maakt. Klasbord Ouderapp houdt geen toezicht op de inhoud van de content die geplaatst wordt op Klasbord Ouderapp door de gebruikers. Klasbord Ouderapp is niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste content of gekoppelde media op Klasbord Ouderapp door de gebruikers van het platform.

2. De beheerder van een klas kan te allen tijde berichten en content verwijderen van alle personen binnen een aangemaakt klasprofiel. Volgers (ouders & betrokkenen) van een klasprofiel kunnen te allen tijde zelf geplaatste berichten verwijderen.

3. Klasbord Ouderapp is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van haar gebruikers. Hieronder vallen ook de bestanden, gegevens en/of materialen die op Klasbord Ouderapp ter beschikking gesteld worden.

4. Klasbord Ouderapp streeft naar een platform dat veilig en betrouwbaar is, maar is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is veroorzaakt door storingen, door misbruik door gebruikers of door fouten van medewerkers of het systeem.

2. Account/Profiel

1. Het is belangrijk en verplicht dat alle profielgegevens naar waarheid worden ingevuld en compleet zijn. Klasbord Ouderapp behoudt zich het recht om te allen tijde profielen te weigeren of verwijderen wanneer deze inbreuk maken op rechten van derden, buiten de hieronder beschreven doelgroep vallen van Klasbord Ouderapp of wanneer een profiel of gebruiker zich niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Klasbord Ouderapp.

2. Klasbord Ouderapp is ontwikkeld voor communicatie tussen school en thuis. Wanneer Klasbord Ouderapp wordt ingezet voor andere doeleinden dan de communicatie vanuit educatieve instellingen aan ouders en betrokkenen heeft Klasbord Ouderapp het recht om aangemaakte profielen te verwijderen zonder opgaaf van reden.

4. Klasbord Ouderapp slaat de opgegeven profielgegevens op en gebruikt deze gegevens enkel voor de doeleinden zoals beschreven in ons privacystatement.

5. Het is belangrijk dat je ten alle tijden voorzichtig en zorgvuldig omgaat met het persoonlijke wachtwoord van je account. Verstrek je accountgegevens nooit aan derden. Je bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat er via jouw persoonlijke profiel wordt geplaatst en de eventuele bijbehorende schade die dit oplevert.

6. Een beheerder of subbeheerder van een aangemaakt klasprofiel kan te allen tijde persoonlijke profielen (volgers) de toegang ontzeggen tot het klasprofiel waarvan hij/zij beheerder is. Dit gebeurt naar eigen inzicht en Klasbord Ouderapp is hier geen partij in.

3. Klasbord Ouderapp is gratis

1. Het gebruik van Klasbord Ouderapp is voor nu gratis. Dit is een bewuste keuze aangezien we willen dat Klasbord Ouderapp voor iedereen toegankelijk is en blijft. Het beheren van een portaal als Klasbord Ouderapp brengt logischerwijs ook kosten met zich mee. Daarom is ervoor gekozen sommige functionaliteit alleen beschikbaar te stellen aan betalende klanten. Dit noemen we een Plusaccount.

4. Belangrijke spelregels

1. Geplaatste content mag nooit in strijd zijn met het auteursrecht, rechten van derden, de rechten van Klasbord Ouderapp of enig andere wettelijke regelgeving.

2. Geplaatste content mag enkel worden geplaatst wanneer het op waarheid berust en niet misleidend is.

3. Geplaatste content mag geen virussen of programmatuur bevatten, doelbewust of niet, die gegevens beschadigt, aanpast of onbruikbaar maakt, de technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of het systeem van Klasbord Ouderapp omzeilt en/of het systeem destabiliseert in de breedste zin des woord.

4. Geplaatste content mag geen commercieel karakter hebben mits hiervoor schriftelijk toestemming is afgegeven door Klasbord Ouderapp.

5. Geplaatste content mag niet discriminerend van aard zijn.

6. Geplaatste content mag niet in strijd zijn met de goede zeden of smaak, naar beoordeling van Klasbord Ouderapp.

7. Indien je een overtreding van voorgaande regels constateert kun je contact opnemen met de Klasbord Ouderapp helpdesk via het contactformulier op de website of een email naar ouderapp@heutink-ict.nl. Indien de regels inderdaad blijken te zijn overtreden, kunnen gebruikers worden geblokkeerd en/of verwijderd.

8. Gebruikers zijn 16 jaar of ouder of hebben toestemming van de ouders of voogd.

5. Privacy en persoonsgegevens

1. In het Privacy statement vind je belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Klasbord Ouderapp verwerkt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het Privacy statement en de Gebruiksvoorwaarden, gaan de bepalingen van het Privacy statement voor op de Gebruiksvoorwaarden.

6. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

1. Klasbord Ouderapp heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacy statement te wijzigen. Voor het wijzigen van deze Voorwaarden of het Privacy statement zal Klasbord Ouderapp je altijd 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging, bijvoorbeeld via een mededeling op de website of een e-mail.

2. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden of het Privacy statement, dan kun je de overeenkomst met Klasbord Ouderapp beëindigen door een e-mail te sturen naar ouderapp@heutink-ict.nl met het verzoek je account te verwijderen. Indien je vóór het ingaan van de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden geen verzoek hebt ingediend om je account te laten verwijderen, dan ga je akkoord met de wijziging en zijn vanaf dat moment de nieuwe Gebruiksvoorwaarden of het Privacy statement op de overeenkomst die je hebt met Klasbord Ouderapp van toepassing.

7. Overige bepalingen

1. Als één van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden aan.

2. Klasbord Ouderapp heeft het recht om de overeenkomst die we met je hebben gesloten over te dragen aan een derde partij. In dat geval zal Klasbord Ouderapp je daarover informeren.

3. Klasbord Ouderapp heeft altijd het recht om het platform (de website en/of de app) te staken. Voordat Klasbord Ouderapp zal overgaan tot het staken van het platform, zullen we proberen je daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Klasbord Ouderapp is niet aansprakelijk voor enige schade die bij je ontstaat doordat we op enig moment besluiten het platform te staken.

4. Op de overeenkomst die je sluit met Klasbord Ouderapp, de Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de website/app is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen jou en Klasbord Ouderapp moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.

5. Klasbord Ouderapp is een platform van Heutink ICT, een handelsnaam van Odin Onderwijs B.V., gevestigd te Hengelo (Ov.), KvK-nummer 06073970, BTW-nummer NL803294323B01. De algemene voorwaarden van Heutink ICT zijn van toepassing op het platform Klasbord Ouderapp.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico