Ga terug
Van wishful thinking naar whizzful learning
Wil jij meer weten over al onze activiteiten en leuke prijzen die we hebben rond ons 25 jarig jubileum? Bekijk ze op onze website.
Terug naar overzicht

ICT-coördinatoren of I-Coaches: waar wil je heen met je onderwijs?

Rik Hooftman, Onderwijsadviseur

ICT-coördinator en I-Coach: het zijn termen waarvan we merken dat ze op scholen door elkaar heen worden gebruikt. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de beide rollen. En welke van de twee het beste past bij jouw school(bestuur), hangt maar net af van waar je heen wilt met ICT in je onderwijs.

Waar komt de term vandaan?

De term ICT-coördinator stamt uit de tijd dat ICT zijn intrede deed in het primair onderwijs. Het was een functie die meestal werd toegekend aan een leerkracht die ‘handig met computers’ was of er in ieder geval affiniteit mee had. Dat moest ook wel, want als ICT’er was je in die tijd vooral bezig met techniek – van het maken van hardwarekeuzes tot het oplossen van storingen en gebruikersproblemen. De functie van ICT-coördinator was ook iets wat je erbij deed, naast je reguliere werkzaamheden als leerkracht.

Van techniek naar toepassing

Pas veel later gingen scholen voor ICT-taken speciaal uren vrijmaken. Dat kwam mede doordat ICT’ers gaandeweg meer te doen kregen dan stekkers aansluiten en crashes verhelpen. Scholen en besturen zagen in dat hun ICT-experts ook nuttig werk kunnen doen bij het ontwikkelen en implementeren van een visie op ICT in het onderwijs, en het creëren van draagvlak en enthousiasme bij de rest van het team. Zo verschoof de focus in de functie van de techniek naar de toepassing van die techniek in het onderwijsproces. De ICT-coördinator werd steeds meer een I-Coach.

Wat doet een I-Coach?

  • Focus op de lange termijn
  • Tijd en ruimte voor opleiding/professionalisering
  • Jaarplan/projectplan/beleidsplan ICT opstellen
  • Planmatig werken vanuit visie
  • Kartrekker/educator/inspirator van het team
  • Gesprekspartner van directie/bestuur over ICT-investeringen
  • Contact met diverse samenwerkingspartners

Wat verwacht jij van je ICT’ers?

Op grond van het voorafgaande kun je eigenlijk wel stellen dat de iCoach een geëvolueerde versie is van de ICT-coördinator. De functie heeft zich stapsgewijs ontwikkeld van techniek naar didactiek. Daarom is het voor jou als directeur, bestuurder of bovenschools ICT’er belangrijk om je af te vragen wat je eigenlijk van je ICT’ers verwacht. Wat doen ze, wat doen ze niet en wat zouden ze eigenlijk vooral moeten doen? Welke rol kunnen ze spelen in het doorvoeren en begeleiden van nieuwe (onderwijs)ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitale geletterdheid? Een visie op ICT in het onderwijs is één ding, maar je hebt wel mensen nodig die de realisatie ervan kunnen aanjagen en borgen.

Wij gaan mee

Bij Heutink ICT zijn we meegegaan in de hier geschetste ontwikkelingen. Onze adviseurs praten vandaag de dag op een ander niveau mee over de rol van ICT in onderwijs en de keuze en de inzet van ICT-oplossingen. In ons scholingsaanbod hebben we al voorgesorteerd op wat er nu en in de toekomst van ICT’ers wordt verwacht, met onder meer een complete post-hbo-opleiding I-Coach en diverse leergangen Digitale Geletterdheid. En de technische ondersteuning die we aanbieden is erop afgestemd dat moderne ICT’ers de shift van techniek naar didactiek al hebben gemaakt, en zo min mogelijk tijd willen besteden aan apparaten en netwerken.

Het begint met visie

In een eerdere blog benoemde ik het hebben van een visie als essentiële voorwaarde om digitale geletterdheid met succes te integreren in je onderwijs. Visie is ook een cruciaal startpunt als het gaat om de rol van de ICT’er binnen jouw school of stichting. Als je die rol vanuit visie definieert, creëer je duidelijkheid, voor de ICT’ers zelf maar ook voor alle andere medewerkers. Nog een tip in dit verband: maak voor de ICT'ers op jouw school/scholen eens een taakomschrijving. Zo maak je de rol inzichtelijk voor de ICT’er én het team.

Verder praten?

Wil jij eens praten over de gewenste rol van jouw ICT’er(s) – en hoe ze daaraan de invulling kunnen geven waar deze tijd om vraagt? Maak een afspraak voor een gesprek met mij of een van onze andere onderwijsadviseurs. In een volgende blog ga ik in op de vraag waarom een I-Coach feitelijk onmisbaar is voor een succesvolle implementatie van digitale geletterdheid in je onderwijs.

Adviesgesprek aanvragen

Wil jij stappen zetten in het verantwoord inzetten van ICT in het onderwijs? En jezelf en je team ontwikkelen. Ga dan in gesprek met onze onderwijsadviseurs over de mogelijkheden.

Maak een afspraak Meer over visie vorming

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico