Ga terug
Van wishful thinking naar whizzful learning
Wil jij meer weten over al onze activiteiten en leuke prijzen die we hebben rond ons 25 jarig jubileum? Bekijk ze op onze website.
Terug naar Home

Kleuters & ICT

In een rijke leeromgeving waar een zandtafel, bouwhoek en een boekenhoek een vaste plek hebben, hoort ICT ook thuis. Kleuters maken op een speelse manier kennis met de wereld om hen heen en ICT is in die wereld volop aanwezig. Er zijn zo veel verschillende digitale leermiddelen en toepassingen waardoor het belangrijk is dat er wordt gekeken het doel en de effectiviteit van de leermiddelen/toepassingen voor het betekenisvol leren van het jonge kind.

Vraag een adviesgesprek aan

Advies en begeleiding

ICT hulpmiddelen kunnen de doelstellingen ondersteunen van waaruit gewerkt wordt. Niet voor niets is het ons doel om ICT te laten werken voor het lerende kind. De implementatie van ICT hulpmiddelen zijn vaak grote investeringen die niet vanzelf het gewenste resultaat opleveren. Welke keuzes maak je als school? Vanuit welke doelen? Welke ICT hulpmiddelen sluiten daar het beste op aan? Kortom, veel vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. De onderwijsconsulenten van Heutink ICT kunnen jou met dit vraagstuk ondersteunen. Zij hebben ruime ervaring in het onderwijs aan het jonge kind en zijn instaat planmatig vraagstukken rondom onderwijs en ICT te beantwoorden.

De aanpak

Gedurende dit traject bekijken we wat er bij jou op school speelt op onderwijsinhoudelijk gebied en welke wensen er leven. Vervolgens kijken we hoe we techniek daarop kunnen laten aansluiten en hoe we bij leerkrachten de vereiste competenties kunnen ontwikkelen. Voor de adviestrajecten maken we gebruik van beproefde modellen zoals het vier-in-balans model van kennisnet en het model van waarnemen naar waarmaken van Paul Kloosterboer.

Modulair

Onze aanpak is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat we implementatie van A tot Z kunnen begeleiden. Daarnaast kunnen de onderwijsconsulenten op basis van de eigen kennis een adviserende rol vervullen of workshops/bootcamps verzorgen. Het traject start altijd met een (digitaal) intakegesprek, waarbij de directeur, ICT-coördinator en een teamlid/onderbouwcoördinator aanwezig zijn. Het is namelijk van belang dat het proces van deskundigheidsbevordering in het kader van integratie van ICT gedragen wordt door een krachtig intern begeleidingsteam; de projectgroep. Tijdens dit gesprek bepalen we het plan van aanpak en de concrete doelstellingen aan de hand van de beginsituatie bij jou op school.

Modules
Op basis van de beginsituatie bij u op school bepalen we het plan van aanpak om het gewenste resultaat te bereiken. Het plan van aanpak kan uit de volgende modules bestaan:

 • Inventarisatie van hard- en software.
  Welke hardware en educatieve software is er op school aanwezig en hoe wordt deze ingezet.
  Welke eisen stellen we?
 • Competentiescan
  Welke competenties bezitten de leerkrachten? Welke moeten nog ontwikkeld worden?
 • Visie en doelen sessie
  Hoe kijkt het team naar ICT en het jonge kind? Welke doelen willen we behalen?
 • Keuzeproces van hard- en software
  Welke devices passen het best bij de doelen die je wilt behalen?
 • Begeleidingsuren
  Deze uren kunnen worden in gezet om mee te kijken in de klassen, co-teaching, 1 op 1 begeleidingsmomenten met leerkrachten waarbij we gaan werken aan hun digitale vaardigheden en/of (vervolg)gesprekken met bouwcoördinator/directie.

Adviesgesprek aanvragen Kleuters & ICT

Meer weten? We helpen je graag verder met een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan een gesprek in

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico