Ga terug
Een ideaal vertrekpunt met de Securityscan Normenkader
Waar sta je op dit moment precies ten opzichte van het normenkader? Met deze uitgebreide scan brengen onze specialisten alles in kaart.
Terug naar overzicht

“Onze ervaring in het po vormt een sterke basis voor digitalisering in het vo”

Heutink ICT is marktleider in het primair onderwijs maar heeft in de loop der jaren ook steeds meer voet aan de grond gekregen in het voortgezet onderwijs. Het vo-team dat daarvoor verantwoordelijk is, is flink gegroeid en heeft vorig jaar, in de persoon van Patrick Nijkamp, manager voortgezet onderwijs, een kartrekker gekregen die de ICT-markt en vo-markt als geen ander kent. Hoog tijd om met Patrick Nijkamp in gesprek te gaan over de toekomst van Heutink ICT in het vo.

Po en vo lijken meer op elkaar dan je denkt

“Het po en vo lijken op ICT-gebied meer op elkaar dan vaak wordt gedacht.” stelt Patrick. “Ook ik heb me verbaasd over wat we als Heutink ICT allemaal hebben geautomatiseerd in het po. Die po-ervaring vormt dan ook een sterke basis voor digitalisering in het vo. Daar hebben we in relatief korte tijd al veel klanten bij kunnen helpen. Door slim te kijken waar onze bestaande diensten een match hebben en daar razendsnel extra vo-functionaliteiten aan toe te voegen. Maar ook door nieuwe specifieke producten en diensten te ontwikkelen.”

Veel regie voor de school

Patrick benadrukt dat Heutink ICT als dienstverlener niet alle regie voor zich wil opeisen. “Zeker in het voortgezet onderwijs is er behoefte aan zelfstandigheid. ICT-medewerkers op scholen krijgen van ons voor een flink deel het roer in handen als het gaat om het beheer van onze oplossingen. Wij leveren de tools om het hen makkelijker te maken, maar we nemen niet al het werk van hen over. Dat is belangrijk, want deze medewerkers weten als geen ander hoe het bij hun school of organisatie allemaal werkt en wat er nodig is. Doordat ze veel zelf doen, kunnen ze ook snel zelf handelend optreden als dat nodig is om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Hierin verschilt onze aanpak echt van die van andere ICT-dienstverleners. Het spreekt trouwens vanzelf dat scholen die zelf minder of geen ICT-kennis in huis hebben wel graag de complete dienstverlening bieden waaraan ze behoefte hebben.”

Oog voor diversiteit

Op grond van jaren ervaring met klanten in het voortgezet onderwijs weet Patrick als geen ander hoe verschillend scholen en organisaties zijn. “Daarom benaderen wij het voortgezet onderwijs niet als één geheel. We hebben ook oog voor bijzondere onderwijstypen binnen het vo, zoals het praktijkonderwijs en het gespecialiseerd onderwijs, en de specifieke vraagstukken die daar spelen. De uitdaging is steeds weer om complexiteit te vertalen naar passende oplossingen. Ons ultieme streven is het vo een compleet ecosysteem aan te bieden dat het hele proces – vanaf de aanmelding van een leerling tot en met diens diploma-uitreiking – kan faciliteren. Daarbij zoeken we waar nodig gespecialiseerde partners. Zo hebben we een nauwe samenwerking met het speciaal voor het praktijk- en gespecialiseerd onderwijs ontwikkelde leerlingbegeleidingssysteem Presentis. En daarnaast met Test-Correct voor digitaal toetsen en Schoolyear.””

Securityscan Normenkader en Microsoft consultancy

Heutink ICT benadert het normenkader (en daarmee privacy & security) vanuit drie pijlers: visie & beleid, mens en techniek. Patrick: “Een mooie eerste stap is onze in eigen huis ontwikkelde Securityscan Normenkader, waarmee we scholen helpen te bepalen waar ze staan. Deze scan resulteert in een helder adviesdocument, met concrete aanbevelingen om de vereiste verbeteringen te realiseren. Schoolleiders die behoefte hebben aan inzicht in hun status op het gebied van privacy & security, kunnen ook gebruik maken van onze security- of Microsoft consultancy. We bieden bijvoorbeeld een AVG-dashboard, een normenkaderdashboard en een beleidsdashboard; heel handige tools om te analyseren en te sturen. Onze Microsoft consultants kunnen scholen ook helpen delen van het onderwijsproces te automatiseren en zo tijd te winnen voor meer onderwijsinhoudelijke zaken.”

Gebruikers dragen bij aan ontwikkeling

Het afgelopen jaar heeft Heutink ICT meerdere oplossingen voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Daarbij zijn de gebruikers steeds nauw betrokken, zoals dat in het po ook al jaren gebeurt. “Wij hechten veel waarde aan de input van de gebruikers, want zij zijn degenen die bij uitstek weten wat er werkelijk speelt. Intussen hebben we voor het komende jaar een ontwikkelroadmap opgesteld en plannen gemaakt om bepaalde oplossingen te gaan doorontwikkelen, bijvoorbeeld voor scholen die veel werken met BYOD. Daarbij blijven we streven naar standaardisering, met zoveel mogelijk generieke oplossingen die we per situatie specifiek kunnen maken. Dat werkt efficiënter, en voor scholen betekent het bovendien kostenbesparing.”

Energie

Het mag duidelijk zijn: Patrick en zijn vo-team zijn bezig met allerlei mooie ontwikkelingen om de dienstverlening van Heutink ICT beter dan ooit te laten aansluiten op de behoefte van het vo. Patrick: “En volgens mij slagen we daar aardig in. Zo zei een ICT-medewerker van een school laatst tegen mij: ‘Sinds ik met jullie samenwerk, ga ik weer met plezier naar mijn werk.’ Van zulke dingen krijg ik enorm veel energie!”

Aan de slag met ICT in het voortgezet onderwijs

Wil je stappen zetten op ICT-gebied in het voortgezet onderwijs? Wij bieden de middelen én de expertise. Eén ding is nu al zeker: als jij aan de slag wilt met ICT in het voortgezet onderwijs, maak je er samen met Heutink ICT een succes van.

Adviesgesprek aanvragen

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico