Ga terug
Van wishful thinking naar whizzful learning
Wil jij meer weten over al onze activiteiten en leuke prijzen die we hebben rond ons 25 jarig jubileum? Bekijk ze op onze website.
Terug naar overzicht

“Ze weten steeds precies wat er nodig is en wat de volgende stap moet zijn”

Bij Heliomare College Alkmaar (HCA) verzorgt en begeleidt Heutink ICT een breed traject om de inzet van ICT naar een hoger plan te brengen, passend bij een visie en vertaald naar concrete (scholings)middelen voor verdere professionalisering.

Over HCA

HCA is een van de zes vestigingen van Heliomare Onderwijs. De school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Schoolleider Roos Breeuwer: “Daarom werken er bij onze school niet alleen leraren, maar ook bijvoorbeeld leraarondersteuners, zorgassistenten, orthopedagogen en gedragsspecialisten.”

Scholing

De ICT-vaardighedenscan resulteerde in een helder beeld van de stand van zaken met betrekking tot de ICT-skills van de medewerkers. “En toen kwam de vraag welke scholing we zouden inzetten om de vaardigheden naar het gewenste niveau te krijgen. De afgelopen twee jaar hebben we daaraan samen met Heutink ICT invulling gegeven, waarbij Heutink ICT diverse workshops verzorgde op het gebied van met name Microsoft 365 en Google. Ook bij die scholing keken ze steeds goed naar de vragen die er op dat moment lagen en hoe ze daarop konden inspelen.”

Visiespel

Min of meer parallel aan het scholingstraject werd bij Heliomare College Alkmaar een visietraject ingezet. “We wilden weten hoe we vanuit een heldere visie op ICT kunnen bouwen aan die mediarijke leeromgeving waar ik het eerder over had. Om ons daarin te ondersteunen, heeft Marco Claassen; onderwijsadviseur van Heutink ICT met ons het visiespel van het SLO gedaan. De uitkomsten daarvan heeft hij verwerkt tot een globaal visiedocument. In samenspraak hebben we dat document steeds specifieker gemaakt. Zo kan het nu dienen als basis voor het stellen van concrete doelen, met daaraan gekoppeld termijnen waarop die doelen moeten zijn gerealiseerd.”

Organisatie-sensitief

Roos is erg te spreken over de werkwijze van Heutink ICT. “Zij zorgen ervoor dat de vaart erin blijft. Ze nemen het voortouw als dat nodig is maar houden ook afstand als dat gewenst is. Ze zijn heel organisatie-sensitief en dat heeft voor mij een grote meerwaarde. Bovendien zit het ondersteunen en faciliteren van ICT binnen het onderwijs hen merkbaar in het bloed. Door dat te combineren met hun brede kennis van het onderwijs – ze komen bij allerlei organisaties – weten ze steeds precies wat er nodig is en wat de volgende stap moet zijn. Daardoor voelt zo’n volgende stap ook nooit raar.”

ICT-regisseur

Toen degene die bij Heliomare College Alkmaar verantwoordelijk was voor ICT vertrok naar een andere werkgever, kreeg Marco Claassen tijdelijk ook de rol van ICT-regisseur toebedeeld. “Ik heb toen wel een tijdje lopen dubben hoe we dat moesten gaan invullen. Maar Marco was hier toch al regelmatig, dus ik heb ervoor gekozen hem tijdelijk in te huren om alles wat nu loopt op ICT-gebied te begeleiden en ondersteunen. Daarbij hoort ook het inwerken van een interne medewerker die de nodige affiniteit heeft met ICT. Verder heeft Marco natuurlijk een adviserende rol naar de toekomst toe. Hij doet het allemaal heel goed. Intussen heeft hij ook bij een andere vestiging van Heliomare Onderwijs het visiespel mogen doen en zijn er zelfs contacten op bovenschools niveau.”

Meer klantcases

11 juni Klantcases

Klantcase: Movare

Bij Onderwijsstichting MOVARE in Zuid-Limburg lag een flinke uitdaging klaar voor de 46 scholen. De stichting zocht, mede door de introductie van het normenkader, naar een onderwijsinhoudelijke ICT-partner die technische bagage meebrengt op gebied van privacy en security en een moderne DLWO in huis heeft. Vanuit die intentie is Heutink ICT met Movare aan de slag gegaan om de digitalisering te professionaliseren. Met de MOO Suite als centrale platform.

Bericht lezen
29 mei Klantcases

Klantcase: SNZ Rotterdam

Voor een aantal docenten van de Rotterdamse scholengroep SNZ verzorgde Heutink ICT de opleiding Specialist Digitale Geletterdheid. Als onderdeel van deze op maat geleverde opleiding werd op verzoek ook een extra sessie over A.I. aangeboden.

Bericht lezen
28 mei Klantcases

Klantcase: Baarnsch Lyceum

Begin 2023 vroeg het Baarnsch Lyceum ons een migratie naar Microsoft te begeleiden. In de periode die volgde, kregen we nog diverse aanvullende opdrachten, waaronder het uitvoeren van onze Securityscan Normenkader.

Bericht lezen

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico